Joulupukkipalvelu.fi - Joulupukki - Pikkujoulupukki
 
Käyttöehdot   Rekisteriseloste

Yleistä

Näitä ehtoja sovelletaan Joulupukkipalvelu.fi -sivustoon, jonka kautta käyttäjä voi etsiä joulupukkipalveluita tarjoavia yksityisiä ja yrityksiä. Avaamalla sivuston käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja kokonaisuudessaan, ei käyttäjällä ole oikeutta käyttää sivustoa.

Sivuston tietojen käyttäminen

Sivustoa saa käyttää vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Käyttäjä ei saa esittää, julkaista, kopioida, muokata, myydä, näyttää tai siirtää mitään saatua tietoa eikä myöntää näihin käyttöoikeuksia.

Vastuunrajoitus

Sivuston ylläpitäjä ei vastaa sivustolla mahdollisesti olevista virheistä eikä sivustolla listattujen joulupukkipalveluita tarjoavien tahojen toimista. Joulupukkia ei ole pakko tilata ja jokainen tilaa joulupukkipalveluita omalla vastuullaan. Joulupukkipalveluista tehtävä sopimus syntyy palvelun tilaajan ja palveluntarjoajan välillä eikä Joulupukkipalvelu.fi -sivusto eikä sivuston ylläpitäjä ole osallisena tässä sopimuksessa.

Ilmoittaminen sivustolla

Joulupukkipalveluita tarjoavat voivat ilmoittaa tietonsa lisättäväksi sivustolle. Tämä tapahtuu noudattamalla sivustolla annettuja ohjeita ilmoituksen lisäämisestä. Tietojen lisäämisestä veloitetaan ohjeiden yhteydessä ilmoitettu maksu.

Sivustolla ilmoitettavien tietojen on ehdottomasti oltava totuudenmukaisia. Esimerkiksi palveluntarjoajan nimen on oltava yksityishenkilön oikea nimi ja yrityksen tai yhdistyksen osalta virallinen nimi, joka on merkitty kauppa- tai vastaavaan viranomaisen ylläpitämään rekisteriin.

Ylläpidon oikeudet

Ylläpito varaa oikeuden olla lisäämättä sivustolle toimitettuja tietoja syytä ilmoittamatta sekä oikeuden muokata tietoja palvelun taulukkomuotoiseen listaukseen sopivaksi.

Ylläpidolla on oikeus muuttaa sivuston sisältöä, käyttöehtoja tai sen palveluita milloin tahansa. Ylläpidolla on myös oikeus lopettaa palvelu milloin tahansa siitä erikseen ilmoittamatta.

 

Rekisterin nimi

Joulupukkipalvelu.fi -sivuston ilmoittajarekisteri

Rekisterinpitäjä

Aleksi Räsänen
korvatunturi(at)joulupukkipalvelu.fi

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoitus on tallentaa joulupukkipalveluita tarjoavien tahojen Joulupukkipalvelu.fi -sivustolla julkaistavaksi toimittamat tiedot ja näiden ilmoittajien yhteystiedot.

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö tai yhteisö on toimittanut tietonsa julkaistavaksi sivustolla.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteriin tallennetaan tietoja, jotka koskevat:

  • Sivustolla julkaistavia tietoja
  • Ilmoitustyyppiä
  • Ilmoittajan yhteystietoja

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan käyttää Joulupukkipalvelu.fi -sivuston ja sen yhteistyökumppaneiden tiedotukseen ja markkinointiin.

Rekisterin suojaus

Rekisteri on suojattu palomuurein ja salasanoin. Rekisteri ja sen varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle.

  Joulupukkipalvelu.fi
korvatunturi(at)joulupukkipalvelu.fi
  Käyttöehdot & rekisteriseloste